Voorzitter:

jansterken@hotmail.com

Secretaris:

geraldehooijer@telfort.nl

Bestuursleden:

hj.dorgelo@live.nl

afinetimmer@home.nl

Penningmeester / Ledenadministratie:

Jan Sterken: 050 - 409 13 50

jansterken@hotmail.com

Vertrouwenspersoon:

Miriam van der Veen is geheel onafhankelijk van het bestuur van RSG.

vertrouwenspersoon@rsgzuidlaren.nl

Documenten:

Huishoudelijk reglement RSG ALV 15 november 2022.pdf

Statuten RSG 15 ALV 15 november 2022.pdf

Protocol vertrouwenspersoon RSG Zuidlaren concept jan'20.docx

Concept Gedragdscode RSG concept 11-3-20.pdf