Nijntje diploma

Nijntje beweeg diploma 2020-2021

De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. Als je vanaf jonge leeftijd veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Waarom biedt RSG Zuidlaren het Nijntje beweegdiploma aan?

Als maatschappelijke meerwaarde door hiermee een bijdrage te leveren aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Vaardigheden die behandeld worden:

1: Koppelingsvermogen (een bal vangen en weer gooien)

2: Differentiatievermogen (liedje zingen en tegelijk klappen)

3: Reactievermogen (reageren op spelcommando’s)

4: Bewegingsritme (hinkelen/huppen)

5: Oriëntatievermogen (klimmen/klauteren)

6: Het aanpassingsvermogen (rollen en stoppen)

7: Evenwicht (hoogspringen/schommelen)

De kinderen kunnen tijdens de 15e les hun Nijntje beweegdiploma halen. Dit moment is vergelijkbaar met het halen van een zwemdiploma (een open les met ouders, verzorgers, familie etc.) De lessen van het Nijntje beweegdiploma zijn ingericht volgens een aantal principes.

Hierdoor zijn de bewegingen die jonge kinderen leren geen ‘kunstje’ op zich die ze maar op één manier kunnen uitvoeren. In de lessen leren de kinderen namelijk de beweging, die ze geleerd hebben, te verdiepen en uit te breiden. Dit is nodig om de kwaliteit van het bewegen te verbeteren. Zo wordt een belangrijke basis gelegd voor een leven lang verantwoord bewegen.

Heb je vragen? wilmasterken@rsgzuidlaren.nl

In een periode van 15 weken kan het kind het Nijntje beweegdiploma 1 halen.

Per periode kan een groep uit maximaal 10 kinderen bestaan. Als de groep vol is, kunt u uw kind aanmelden voor de periode erna.

Data voor het Nijntje beweegdiploma volgen zo spoedig mogelijk.

Kosten zijn: € 50,-. Dit bedrag graag de eerste les contant meenemen.
Nijntje_Diploma_Inschrijfformulier.docx