Contributie


De contributie van RSG Zuidlaren bedraagt voor de recreatieve leden t/m 15 jaar € 225,00 per jaar (incl. bondsgeld) en voor de leden van 16 jaar en ouder € 230,00 per jaar (incl. bondsgeld). De contributie voor de selectie bedraagt voor de leden tot en met 15 jaar 425 euro per jaar (inclusief bondsgeld) en voor de selectieleden van 16 jaar en ouder 430 euro per jaar (inclusief bondsgeld)

Voor de selectieleden zijn kosten, zoals wedstrijdgelden, materialen, wedstrijdpakjes, en dergelijke niet inbegrepen. De kinderen die voor de selectie worden uitgekozen, worden van de extra kosten door leiding op de hoogte gesteld.

Rustende leden betalen €52,50 per jaar (incl. bondsgeld).

De contributie wordt in 5 termijnen (jan - maart - mei - sept - nov) via automatische incasso rond de 25e van de maand van je bankrekening afgeschreven. Voor nieuwe leden kan de eerste afschrijving een afwijkende datum of bedrag hebben in verband met de aanvangsdatum van het lidmaatschap.

Rekeningnummer: NL 35 INGB.000.52.32.152 ten name van RSG Zuidlaren.

Jeugdsportfonds

Mocht je de contributie niet kunnen betalen, dan kan je onder omstandigheden gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Je kunt ook informatie inwinnen bij de ledenadministratie.

Opzeggen:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging in de laatste maand van de contributieperiode (feb - apr - jun - okt - dec).