ContributieVoor de hoogte van de contributie van RSG Zuidlaren wordt onderscheid gemaakt tussen recreatieve leden, selectieleden en rustende leden. Recreatieve ledenSelectieleden

De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week.


T/m 2 uur trainen:


Meer dan 2 uur trainen:


Voor de selectieleden zijn kosten zoals wedstrijdgelden, materialen, wedstrijdpakjes e.d. niet inbegrepen. De leden die voor de selectie worden uitgekozen, worden van de extra kosten door leiding op de hoogte gesteld.Rustende leden Incasso


De contributie wordt in 5 termijnen (jan - maart - mei - sept - nov) via automatische incasso rond de 25e van de maand van de bankrekening afgeschreven. Voor nieuwe leden kan de eerste afschrijving een afwijkende datum of bedrag hebben i.v.m. de aanvangsdatum van het lidmaatschap.Rekeningnummer


NL 35 INGB 0005 2321 52 t.n.v. RSG ZuidlarenJeugdsportfonds


Mocht je de contributie niet kunnen betalen, dan kan je onder omstandigheden gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Je kunt ook informatie inwinnen bij de ledenadministratie.Opzeggen


Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging in de laatste maand van de contributieperiode (feb - apr - jun - okt - dec).