Contributie


De contributie van RSG Zuidlaren bedraagt voor de recreatieve leden t/m 15 jaar € 225,00 per jaar (incl. bondsgeld) en voor de leden van 16 jaar en ouder € 230,00 per jaar (incl. bondsgeld). De contributie voor de selectie bedraagt voor de leden tot en met 15 jaar 425 euro per jaar (inclusief bondsgeld) en voor de selectieleden van 16 jaar en ouder 430 euro per jaar ( inclusief bondsgeld)

Voor de selecties zijn echter kosten, zoals wedstrijdgelden, materialen, wedstrijdpakjes, en dergelijke niet inbegrepen. De kinderen die voor de selectie worden uitgekozen, worden van de extra kosten door leiding op de hoogte gesteld.

Rustende leden betalen €52,50 per jaar (incl. bondsgeld).

De contributie wordt in 5 termijnen (jan - maart - mei - sept - nov) via automatische incasso rond de 25e van deze maanden van uw bankrekening afgeschreven. Voor nieuwe leden kan de 1e afschrijving een afwijkende datum of bedrag hebben i.v.m. aanvangsdatum lidmaatschap.

Voor de selecties zijn kosten, zoals wedstrijdgelden, materialen, wedstrijdpakjes, en dergelijke niet inbegrepen. De leden die voor de selectie worden uitgekozen, worden over de extra kosten door de leiding op de hoogte gesteld.

Wat doet de KNGU met bondsgeld.doc

Download

Rekeningnummer: NL 35 INGB.000.52.32.152 ten name van RSG Zuidlaren

Jeugdsport fonds

Mocht je de contributie niet op kunnen brengen dan kun je onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Bezoek de website. Je kan ook informatie inwinnen bij de ledenadministratie.

Opzeggen:

Opzeggen van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de secretaris van de vereniging in de laatste maand van de contributieperiode (feb - apr - jun - okt - dec)

Mocht je nog vragen hebben over de contributie, betaling of opzegging kun je contact opnemen met de ledenadministratie.